Når dit barn starter:

Af hensyn til dit barns tilpasning i institutionen er det vigtigt at indkøringen foregår individuelt i forhold til det enkelte barn og gradvist i nært samarbejde mellem forældre, barn og personale.

Ved barnets start i institutionen udfylder I på Børneroden et kartotekskort på jeres barn, der fortæller om navn, alder, adresse og tlf.nr. til hjemmet og jobbet, samt mail adr. Det er meget vigtigt at I udfylder disse ting, da vi ikke længere på have kartotekskort med oplysninger liggende i fysisk form.

Er der særlige ting vedrørende dit barn som allergi, feberkrampe, køresyge, overfølsomhed og andet, så skal dette også påføres. Her udfylder I også om der må tages billeder af Jeres barn og om de må komme med på tur.

For at orientere dig bedes du dagligt kigge på Børneroden, hvor du bl.a. kan læse hvad dit barn har lavet i dag, skal lave i morgen og nyheder fra ledelsen. Det er også meget vigtigt at I melder ferie ind på børneroden i god tid, så personalet kan planlægge ferie og vi kan fordele ressourcerne bedst muligt.

 

 

 

 

Bilag
Her kan I læse om overgangen fra hjem til vuggestue og om overgangen fra dagplejer/vuggestue til børnehaven.