Barnets trivsel:

Vuggestuen er et sted hvor børnene kan lide at komme, fordi det er ”deres” sted. Et sted hvor de føler sig velkomne og hvor hverdagen er en vekselvirkning mellem leg, ture ud af huset og beskæftigelser. Et sted hvor alle er en del af et fællesskab, men også individuelle personer, der udvikler sig i eget tempo – og får lov og ro til det.

 

På tværs af Vuggestuen:

Vi oplever, at børnene bruger hele huset som helhed og er trygge ved stort set alle voksne.

Alle børnene er dog knyttet til deres ”base” og søger tilbage dertil, hvis de har behov for det.

Blandt de største børn bestræber vi os på at lave aktiviteter på tværs af stuerne, bla. ture, rytmik m.m. fordi vi gerne vil skabe kontakter mellem børn og voksne på tværs af hele huset. Det kan være med til at skabe fællesskabsfølelse og gode venskaber. Derudover træner vi børnene i, at gå ved vejene og passe på trafikken. Vi gør også meget ud af, at snakke med børnene om de ting vi ser og oplever.

 

 

                                         

 

 

Det vigtigste for os, er indholdet af turen og ikke turens længde. Som når vi f.eks. lige uden for vuggestuen ser en interessant vandpyt, som børnene vil lege i, insisterer vi ikke på at gennemføre den planlagte tur, men lader vandpytten være ”turen”.

De mindste børn, som bliver hjemme i vuggestuen, drager også fordele af at de store er ude af huset. De får mere plads til at boltre sig i.

Vi tager også på tur i nærområdet i mindre grupper eller stuevis. Vi bestræber os på ikke at tage klapvogne med netop for at styrke børnenes motoriske færdigheder.

 

Rytmik:

Vi laver rytmik en gang om ugen i aldersopdelte grupper. I forbindelse med samlingen om formiddagen/eftermiddagen kan vi derudover lave sanglege.

Vi mener også, at det er vigtigt, at børnene føler glæde ved og bliver fortrolige med deres krop. Derfor giver vi rum og mulighed for, at de udvikler sig både motorisk og sanseligt.

 

 

Udeliv:

Vi bestræber os på at komme ud hver dag. På legepladsen er der masser af muligheder. Der bliver løbet, råbt, klatret i træer, gynget samt leget i sandkassen. Nogle udforsker den store bakke, tunnelen er sjov at kravle igennem, mens andre måske har startet deres egen lille bagerbutik i sandkassen.

Vi er ude i alt slags vejr, da forskelligt vejr giver forskellige oplevelser og inspirerer til forskellige lege. En regnvejrsdag kan udvikle sig til en stor vand legs dag – der bliver hentet spande, lavet vandhuller, plasket i vandpytter osv. Om vinteren når der er sne tager vi kælkene frem og har stor glæde af vores bakke og om sommeren kan børnene plaske med vand i varmen.

Cyklerne er meget populære og legepladsen giver også mulighed for, at man kan finde en lille krog at gemme sig i og lege uforstyrret – måske bag en busk eller i et af legehusene.

Mange venskaber bliver også udviklet på legepladsen.

Vi mener også, at det er vigtigt, at børnene får mulighed for at fordybe sig i en leg da det er igennem legen, de udvikler sig og bearbejder deres oplevelser.

Den voksne er altid i nærheden til, at støtte, inspirere, hjælpe, trøste eller hvis en leg er gået i stå, at være igangsætter til en ny leg.

 

Fælles fredags-sang:

Hver fredag har vi fælles fredagssang hvor vi mødes på tværs af stuerne og synger så taget letter. Vi gør dette for at styrke fællesskabet, barnets sproglige kompetence, men også for at styrke de kulturelle udtryksformer.

 

Fælles bevægelsesleg:

Hver dag ved vores morgensamling laver vi en bevægelsesleg. Om fredagen efter fællessang laver vi denne bevægelsesleg alle sammen. Dette gør vi for, at styrke fællesskabet, for at barnet føler sig som en del af fællesskabet, for at barnet oplever bevægelsesglæde og for at barnet opnår relationer/fællesskaber på tværs af stuerne.

Storgruppe:

Vi har en storgruppe i vuggestuen for de ældste vuggestuebørn. Vi samler børnene 2 gange om ugen.

Formålet med storgruppen er at gøre det enkelte barn kompetent til overgangen fra vuggestue til børnehave.

Vi har bl.a. fokus på følgende:

  • Selvhjulpenhed (såsom at tage tøj af/på, gå på toilettet, vente på tur, styrke barnet i spisesituationen m.m.)

  • Styrke de sociale relationer (børnene i mellem)

  • Gå længere ture uden klapvogn (nogle gange medbringer vi madpakke)

  • Gå ture sammen med de mindste børnehavebørn

  • Lave rytmik og science (nogle gange med de mindste børnehavebørn)

  • Besøge børnehaven, både på stuerne og legepladsen og toiletterne

 

Medbestemmelse:

Vi vil gerne i den udstrækning det er muligt, give børnene medbestemmelse i deres hverdag i vuggestuen, da det er med til at give dem selvtillid og selvværd.

Med vejledning fra den voksne kan børnene f.eks. selv bestemme hvor meget og hvilken mad de ønsker. Maden bliver sat frem på bordet, så børnene har mulighed for at gøre et valg.

Hvornår et barn er renligt, er meget individuelt. Vi stiller ikke krav om at børnene skal være renlige på et bestemt tidspunkt, men støtter dem i det, når de er parate og motiverede. Det er børnene der skal være parate – ikke de voksne.

 

I nedenstående links kan I læse om dagens rytme i børnehaven og vuggestuen.