Vores pædagogik bygger på:

Et varmt og trygt men også udfordrende miljø for det enkelte barn samt et åbent og positivt forældresamarbejde.

Anerkendelse:

Da vi som personale her i vuggestuen arbejder med at være anerkendende overfor jeres børn, syntes vi også, at I som forældre bør læse vores definition af anerkendelse.

Definition:

En anerkendende pædagogik betragtes ofte som en pædagogik, hvor det er i orden at være, som man er. At have fokus på barnets styrker, ressourcer og kvaliteter - snarere end det modsatte.

Derfor tilstræber vi os i Børnebyen på at vi:

 

  • Ser på de positive sider af barnet og ikke på det negative

  • Ser på hvad barnet kan, og ikke på hvad det ikke kan

  • Er nærværende, lyttende og nysgerrige overfor barnet

  • Er en tydelig voksen

  • Giver plads til forskelligheder

 

Det narrative:

Begrebet narrativ kan defineres som den fortælling, vi har om vores eget liv, historiefortælling, livsfortælling eller livshistorie. Ud fra den narrative tilgang skaber vi mening i tilværelsen igennem de historier - de narrativer - vi fortæller om os selv, eller ud fra de historier der bliver fortalt om os. 

Den narrative tilgang bygger på en antagelse af, at vi mennesker forstår vores omgivelser og danner mening gennem socialt samspil, gennem sproget og den kultur vi lever i.

Narrativ pædagogik:

At arbejde ud fra den narrative pædagogik handler om, at man som pædagog er med til at skabe nye muligheder for barnet, og forbedre dets livshistorie. Dette gøres bl.a. ved at se på barnets ressourcer frem for barnets vanskeligheder, som herved åbner op for nye handlemuligheder, hvilket skaber positiv udvikling for barnet. Dette kan bl.a. gøres ved at man i institutionen arbejder med historiefortælling. Gennem historiefortælling kan børn komme ud med deres følelser, samt opleve at det er noget i sig selv, og ikke bare i kraft af hvad det gør.