Ved aflevering og afhentning af barnet:

Ved afleveringen om morgenen og afhentningen om eftermiddagen er det vigtigt, at I kontakter personalet. Så vi sikrer os at vi har set barnet er kommet eller hentet, der kan også være en besked som I skal have.

Vi vil også gerne have at I skriver  på Børneroden inden kl. 9.00 hvis jeres barn er syg eller holder en fridag.

Ligeledes skal vi informeres, hvis en anden end sædvanligt henter jeres barn.

Det er vigtigt, at I tjekker jeres barn ind/ud hver dag.