Sociale relationer og børnefællesskaber:

Her i børnehaven lægger vi meget vægt på børnenes sociale kompetencer, venskaber og selvstændighed.

Dette gør vi løbende fra dit barns start i børnehaven til barnets skolestart, men de sidste par måneder vil vi skærpe vores arbejde, så jeres barn bliver hjulpet bedst på vej.

Vi vil styrke børnene i at blive mere selvhjulpne i dagligdagsting (f. eks. med at få tøj på/af) og efter toiletbesøg. Vi vil tage på ture i nærmiljøet, men også på længere ture, hvor børnene bl.a. vil blive styrket i, at færdes i trafikken samt at forstå en fælles besked.

Vi vil ligeledes støtte og bakke børnene op i deres legerelationer/venskaber og deres omsorg til de andre børn. Lade dem prøve, at løse konflikter selv mere og mere. Snakke om, at være en god ven og om, at hjælpe hinanden. Dette gør vi ved forskellige lege og aktiviteter, men også ved, at snakke med børnene, så de også lærer, at sidde stille og lytte og modtage en fælles besked, f.eks. i vores samlinger.

Dette vil primært foregå stuevis og i små grupper i dagligdagen - men også når vi har vores temaer, hvor vi vil tilbyde anderledes ture, som tager udgangspunkt i barnets alder.

Når dit barn starter:

Af hensyn til dit barns tilpasning i børnehaven er det vigtigt at det foregår gradvis og i nært samarbejde mellem forældre, barn og personale.

Ved barnets start i børnehaven udfylder I på Børneroden et kartotekskort på jeres barn, der fortæller om navn, alder, adresse og tlf.nr. til hjemmet og jobbet, samt mail adr.

Er der særlige ting vedrørende dit barn som allergi, feberkrampe, køresyge, overfølsomhed o.s.v. så skal dette også påføres.

For at orientere dig bedes du dagligt kigge på Børneroden, hvor du bl.a. kan læse hvad dit barn har lavet i dag, skal lave i morgen og nyheder fra ledelsen. Det er også meget vigtigt at I melder ferie ind på børneroden i god tid, så personalet kan planlægge ferie og vi kan fordele ressourcerne bedst muligt.

 

Ved modtagelse og afsked med barnet:

Vi hilser altid på børnene, når de kommer og gør opmærksom på at vi er glade for at se dem.

Når vi siger farvel til barnet, fortæller vi kort forældrene, hvordan dagen er gået.

Vi vil gerne have at I skriver på Børneroden inden kl. 9.00 om jeres barn er sygt eller holder fri.

Bliver jeres barn hentet af andre – skal dette også skrives på Børneroden.

Det er vigtigt, at I tjekker jeres barn ind/ud hver dag.

 

Oprydning:

Da vi gerne vil lære børnene at rydde op efter sig både på stuerne og i garderoben vil det være en stor hjælp, hvis I også hjælper barnet med, at rydde op efter sig når det skal hjem.

Se om tøjet / sko / hjemmesko er sat på plads i garderoben.

 

Konflikter:

Hvor der er mennesker, er der konflikter, - det er en naturlig del af udviklingen. I mange tilfælde har man som voksen faktisk ikke set, hvordan en konflikt mellem børnene startede og den voksnes ”dom” er derfor ikke altid retfærdig, set med børnenes øjne.

Derfor bestræber vi os på at være 

”medspiller” i stedet for ”dommere” og støtter børnene i at udvikle redskaber til selv at løse konflikter.

Børnene støttes i at udtrykke følelser – det er ok at være vred eller ked af det, men det er ikke ok at bide eller slå. Derfor hjælper vi børnene ved at give dem alternative handlemuligheder.

 

Børneperspektiv/medbestemmelse:

Børnene har medbestemmelse i dagligdagen. De er f.eks. med til at vælge hvor turen går hen. Medbestemmelse er vigtig for barnets selvværd og selvtillid.

Når vi skal til at planlægge et af vores temaer, snakker vi med børnene om bl.a. hvilke aktiviteter vi skal lave. I slutningen af temaet, laver vi f.eks. børneinterviews, hvor vi spørger børnene om hvad de synes om temaet og de aktiviteter vi har lavet. På denne måde arbejder vi med børneperspektivet.

 

Madordningen:

Bestyrelsen har drøftet madordningen og vi ønsker at fortsætte med den madordning som vi har.

Derfor skal I selv medbringe en madpakke til jeres barn, hver dag.

Til eftermiddag tilbyder børnehaven jeres barn et stykke frugt samt lidt brød hver dag.

 

Renlighed:

Når et barn nærmer sig de 3 år kan man sagtens forvente at det er ved at være renlig. Lyt til dit barns signaler og bak godt op omkring det.

Hvis dit barn ikke helt er renligt når det starter i børnehaven bedes I selv medbringe bleer til dagens forbrug.

 

Tøj:

Da vi er ude i alt slags vejr er det vigtigt at klæde barnet rigtigt på.

Der skal være tøj efter årstiden i barnets garderobe og altid skiftetøj / regntøj / gummistøvler og hjemmesko.

Husk navn i tøj og støvler så undgås forbytning.

P.S. Tag snore ud af hætterne på jakkerne – de er farlige og barnet kan hænge fast under legen.

 

Legetøj:

Hvis jeres barn har brug for at vise os noget af sit private legetøj, er det i orden for os (husk at tage det med hjem igen) – men lad ellers legetøjet blive hjemme.

Diverse spil såsom Nintendo spil skal ikke medbringes, da der er kamera i.

Børnehaven har ikke ansvaret for dette.

 

Sovebørn:

De børn som har behov for at sove til middag – kan komme til dette mellem ca. kl. 12 – 14. Der er dog ikke ressourcer til, at en fra personalet sidder hos barnet / børnene.

 

Skolebørn:

Fra september/oktober til april har vi skolegruppe her i børnehaven. Her lægger vi meget vægt på jeres barns selvstændighed, fællesskabsfølelse og deres sociale kompetencer.

Dette gør vi bl.a. ved, at gå ture ud i trafikken, opfordre dem mere og mere i dagligdagsting (f.eks. med at få tøj på/af) og efter toiletbesøg.

Vi støtter og bakker børnene op i deres legerelationer og deres omsorg til de andre børn. Snakker om at være en god ven, løse konflikter og om at hjælpe hinanden.

Dette gør vi ved forskellige lege (inspireret af Rend og Hop med Oliver) men også ved at snakke med børnene, så de også bliver styrket i at sidde, lytte og koncentrere sig.

Vi besøger Hillerødsholmsskolen og HFO’en så børnene kender til HFO’en/skolen inden de skal starte.

Vi holder et afslutningsarrangement for alle de kommende skolebørn den sidste hverdag i april. Dette foregår i børnehaven.

 

Fælles fredags-sang:

Hver fredag har vi fælles fredagssang hvor vi mødes på tværs af stuerne og synger så taget letter. Vi gør dette for at styrke fællesskabet, barnets sproglige kompetence, men også for at styrke de kulturelle udtryksformer.

 

Fælles bevægelsesleg:

I sommer halvåret samles vi på legepladsen inden frokost, for at lave en fælles bevægelsesleg. Dette gør vi for, at styrke fællesskabet, for at barnet føler sig som en del af fællesskabet, for at barnet oplever bevægelsesglæde og for at barnet opnår relationer/fællesskaber på tværs af stuerne.

Frokost:

Alle børn vasker hænder inden frokost.

Børnene samles på deres stuer hvor der læses eller synges med børnene.

Et par af børnene hjælper sammen med en voksen af dække bord.

Det tilstræbes at børnene selv hælder mælk og vand op. De opfordres også til selv at hente fra de andre borde, hvis de mangler noget. De store børn opfordres til at hjælpe de små.

De sidste børn ved bordet rydder det for skrald og kander.

Det er vigtigt for os at børnene får en hyggelig og rolig frokost. At være selvhjulpen ved spisning finder vi også vigtigt, samt at give dem indblik i hvordan man opfører sig, taler til hinanden m.m. ved bordet.

 

Bilag
Herunder kan du se et skema over hvordan vi organiserer dagen.