Nøgleord for Børnebyen

  • En velfungerende og attraktiv institution. 

  • Skønne børn og et rigtig godt forældresamarbejde. 

  • En fagligt kompetent, ansvarlig og engageret pædagogisk personale og ledelse. 

  • En institution der vægter faglighed og udvikling højt. 

  • Store muligheder for fysisk- og mental udfoldelse og udvikling. 

  • Et anerkendende, humoristisk og smilende miljø.