Børnebyens Daginstitutioner
 

Vores værdier

Vores værdier

 

  • Et åbent og positivt samarbejde med forældrene
  • Respekt for det enkelte barn.
  • Et sundt, trygt og udfordrende læringsmiljø for børnene.
  • Inkluderende børnefællesskaber.
  • Uddannelse/faglighed i personalegruppen.
  • Vi arbejder efter den anerkendende pædagogik med en narrativ tilgang.