Børnebyen har et dagtilbudsråd, der består af  5 forældrerepræsentanter fra begge afdelinger, altså både vuggestue og børnehave. Herud over består rådet også af den daglige leder og en personalerepræsentant. Dagtilbudsrådet holder møder 4 gange årligt. En til to gange årligt afholdes der forældremøde med valg til dagtilbudsrådet.

Oversigten over repræsentanterne hænger i de to afdelinger.