Fokus i Forældresamarbejdet

Der arbejdes med at holde en god kontakt med forældrene igennem praksisnær ledelse. Den daglige leder møder derfor ind hver morgen ca. kl. 8 og er til rådighed for forældrene, hvis der skulle være spørgsmål eller andet. Da Børnebyen har to afdelinger bestræber den daglige leder sig på at være tilstede både i børnehaven og vuggestuen, sådan at der sikres en tilgængelighed for forældrene i begge afdelinger.  

Ud over den daglige kontakt med forældrene, kommunikeres der med forældrene på Børneroden og i den forbindelse udsendes der én gang om måneden et nyhedsbrev fra ledelsen og aktuelle emner i institutionen.

Den daglige leder deltager ligeledes i relevante møder.

Personalet holder 3 måneders samtaler med familierne, når barnet har gået i institutionen i 3 måneder. Dette for at evaluere indkøringen, samt at sikre et fortsat godt samarbejder. Ligeledes afholdes der trivselssamtaler ved behov og ellers én gang årligt.

Der kommunikeres dagligt på Børneroden gennem personalets dagbogsopslag, der både indeholder billeder og tekst om dagen, heri involveres forældrene i børnenes læring, udvikling og trivsel. Ligeledes kommunikeres der på Børneroden i forbindelse med forskellige aktiviteter, ferieplanlægning mv. Ud over kommunikationen over Børneroden, giver personalet i videst muligt omfang også personlig feedback om dagen ved afhentningerne ligesom der arbejdes meget med at tage imod det enkelte barn på en god måde, så børn og forældre føler sig mødt ved starten af dagen i institutionen og dagen starter så optimalt som det er muligt på givne dag.

Børnebyen har et dagtilbudsråd, der består af forældre fra begge afdelinger, altså både vuggestue og børnehave. Dagtilbudsrådet holder møder 4 gange årligt. En til to gange årligt afholdes der forældremøde med valg til dagtilbudsrådet.

I linket herunder kan du se den seneste forældretilfredsundersøgelse fra 2017.